Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 september 2012

Balen-Olmen is met zijn graad van aansluitbaarheid van slechts 50% één van de slechtste leerlingen in gans Vlaanderen op het vlak van rioleringen. Een gegeven dat niet nieuw is en waar in het verleden door de verschillende besturen te weinig aandacht aan is geschonken. Voor N-VA is dit thema dan …

Op 27 september 2012

Met een gemeentelijke belastingsvoet van 8%, en met 1400 opcentiemen (berekend binnen de onroerende voorheffing) zitten we ruim  boven  het Vlaamse gemiddelde in andere gemeenten. Daar staat tegenover dat de schuld van de gemeente Balen, die na een jarenlange geleidelijke daling, bijna verdubbeld …

Op 18 september 2012

Balen-Olmen is met zijn graad van aansluitbaarheid van slechts 50% één van de slechtste leerlingen in gans Vlaanderen op het vlak van rioleringen. Een gegeven dat niet nieuw is en waar in het verleden door de verschillende besturen te weinig aandacht aan is geschonken. Voor N-VA is dit thema dan ook …

Op 15 september 2012

Op zaterdag 15 september was het eindelijk zo ver. Voor de eerste maal wordt er een N-VA lijst van onze afdeling neergelegd. Mooi op tijd en onder de goedkeurende ogen van een zeer enthousiaste groep kandidaten. Nadien zijn we met zijn allen nog maar eens gaan fietsen om onze bezorgdheid …

Op 6 augustus 2012

Gemeente Balen boven de wet? …

Op 6 augustus 2012

Hulsen wordt verwaarloosd door de gemeente! …