Financiën

Financiën

Financiën

Balen is een ‘slaapgemeente’, m.a.w. onze inwoners wonen er wel maar slechts een klein gedeelte werkt er effectief ook.

Gezien Balen ook relatief gezien weinig industrie heeft komen de inkomsten van onze gemeente in hoofdzaak uit belastingen gedragen door onze inwoners nl. opcentiemen en personenbelasting.
Belangrijk is dan ook om voor een gemeente als Balen om met deze inkomsten de dienstverlening naar onze belastingbetaler zo goed als mogelijk te regelen.

 

Verder is het van belang om er voor te zorgen dat we met de ter beschikking gestelde middelen zorgen voor een veilige en nette woonomgeving.
Vanuit dit perspectief blijft N-VA Balen dan ook ijveren om de personeelskost, welke momenteel boven het landelijke gemiddelde ligt, niet verder meer te laten stijgen en op termijn zelfs te laten dalen.

Daarenboven blijven wij verder ijveren voor een veilige woonomgeving, bijkomende fietspaden, uitbreiding van het rioleringsnetwerk enz.

 

Meerdere initiatieven binnen dit kader worden door onze raadsleden aangekaart op zowel gemeenteraad en OCMW-raad.

 

Nieuws over dit onderwerp