Toerisme

Toerisme


Balen heeft heel wat toeristische troeven. Denk maar aan Pakawi Park, Keiheuvel en de vele fiets- en wandelwegen.

Spijtig genoeg wordt er te weinig aan gedaan om dit aanbod naar buiten te promoten en er voor te zorgen dat toeristen worden aangetrokken om naar Balen te komen.

Het ontbreken van een hotelaanbod en beperkte alternatieve overnachtingsvormen maakt dit probleem alleen maar groter.
Het is daarom dat onze N-VA afdeling er blijft naar streven om deze toeristische troeven beter naar buiten te brengen zodat ook onze lokale economie mee de vruchten kan plukken van dit aanbod.

Verder blijven we als N-VA sterk de nadruk leggen op het gegeven dat onze eigen toeristische trekpleister Keiheuvel zijn kerntaak op vlak van toerisme als prioriteit moet zien en zich niet moet bezig houden met het organiseren van activiteiten welke in concurrentie gaat met activiteiten georganiseerd door onze lokale verenigingen.

 

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Balen-Olmen vraagt overleg

Beste Balenaar,   Ook uw lokale N-VA-afdeling betreurt de plotselinge sluiting van de Olmense zoo. Net zoals het gemeentebestuur vraagt ook onze afdeling om een overleg tussen de betrokken …