Iedereen burgemeester

 

Beste Balenaar, Olmenaar.

 

Gaan soms ook de volgende vragen en bedenkingen door jouw hoofd?

  • Dit zou ik anders en beter doen.
  • Dat had ik nu eens graag anders gezien.
  • Hoe is het mogelijk dat ...
  • ...

Allemaal legitieme vragen en bedenkingen, volgens ons.

Vandaar deze kans voor jou, aangeboden door N-VA Balen-Olmen, om uw mening en waarden anoniem kenbaar te maken.

Hoe zou jij onze gemeente beter besturen?

Laat het ons alvast weten.

 

Alvast bedankt voor jou persoonlijke bijdrage.

N-VA Balen-Olmen

Leeftijdsgroep

Tot welke leeftijdsgroep behoor je?

Woonregio

Gelieve aan te duiden in welk gedeelte van onze gemeente je woont. (Naar welk kiesbureau dien je te gaan?)

Veiligheid

Wat is voor u de prioriteit, van onderstaande beleidsdomeinen, om meer veiligheid in onze gemeente te krijgen?

Gelieve te nummeren van 1 tot en met 9 ( 1 minst belangrijk, 9 meest belangrijk ).

123456789
Diefstal preventie
Toezicht door de wijkagent(e)
Meer blauw op straat
Snelheidscontroles
Alcoholcontroles
BIN-netwerken (Buurt Informatie Netwerken)
ANPR camera's (camera bewaking met nummerplaatherkenning)
Toezichtcamera's (zonder ANPR).
Straat- en openbare verlichting
Gebruik maken van snelle communicatiemiddelen zoals "WhatsApp"?

Voeg eventueel een voor jou belangrijk veiligheidsonderwerp toe. (Max 75 karakters)

Verklarende webpaginas:

BIN           ANPR

Mobiliteit en Verkeer

Wat is voor u het belang van onderstaande onderwerpen aangaande verkeer en mobiliteit?

Gelieve te nummeren van 1 tot en met 9 ( 1 minst belangrijk, 9 meest belangrijk ).

123456789
Meer en veiligere fietspaden
Verkeersveiliger schoolomgeving
Doorgaand vrachtverkeer beheren
Trage wegen herwaarderen (binnendoor kunnen fietsen en wandelen).
Sluipwegen ontmoedigen
Autodelen
Fiets / Stadsfietsen delen

Voeg eventueel een voor jou belangrijk verkeers- of mobiliteits onderwerp toe. (Max 75 karakters)

Verklarende webpaginas:

Trage wegen

Milieu en natuur

Wat is voor u het belang van onderstaande onderwerpen aangaande milieu en natuur?

Gelieve te nummeren van 1 tot en met 9 ( 1 minst belangrijk, 9 meest belangrijk ).

123456789
Bestrijding van zwerfvuil
Vuilnisbakken aan verbruiks- en verkoopspunten plaatsen
Sorteren via afvalstraten in de woonbuurt
Afval stewards en begeleiders ter ondersteuning
Camera's ter preventie en bestrijding en vervolging van sluikstorten
Milieubeleving via (nieuwe) fiets- en wandelpaden
Beter en gecontroleerd beheer bij massale bos kappingen
Onderhoud van natuurlijke en kunstmatige waterwegen
Als burger mee kunnen participeren in groene energie produktie

Voeg eventueel een voor jou belangrijk milieu- of natuur onderwerp toe. (Max 75 karakters)

Cultuur en lokale economie

Wat is volgens jou het belang van de hier onder vermelde cultuur en lokale economie onderwerpen?

Gelieve te nummeren van 1 tot en met 9 ( 1 minst belangrijk, 9 meest belangrijk ).

123456789
Cultuur in het algemeen
Evenementen
Openbare bibliotheek
Cultuurcentrum "De Kruierie"
Gemeentelijk domein "De Keiheuvel"
Gemeentelijke sporthal "De Bleukens"
Jeugdbeleid en ondersteuning
Toerisme in de gemeente
Uitbouw lokale overnachtingsmogelijkheden
Lokale economie
Lokale tewerkstelling

Voeg eventueel een voor jou belangrijk cultuur onderwerp en/of een onderwerp met betrekking tot lokale economie toe. (Max 75 karakters)

Zorg

Wat is volgens jou het belang aangaande ondestaande onderwerpen met betrekking tot zorg en de zachte sector?

Gelieve te nummeren van 1 tot en met 9 ( 1 minst belangrijk, 9 meest belangrijk ).

123456789
Zorg voor "minder mobiel"
Zorg voor "Minder validen"
Assistentiewoningen
Woon zorg centra
Thuiszorg
Poets en strijkdiensten
Armoede beleid
Sociale economie
Kinderopvang
Dagopvang voor senioren
Sociaal woningbeleid

Voeg eventueel een voor jou belangrijk onderwerp toe over de zorgsector en andere "zachte sectoren". (Max 75 karakters)

 

Met behulp van de knop "Indienen", die je hier onder kan terug vinden, kan je jouw ingave doorzenden.

 

Bedankt voor uw deelname.

Nog een prettige dag verder, namens N-VA Balen-Olmen.

 

Afspraak in Oktober 2018?