Mobiliteit

Mobiliteit op mensenmaat.

 

Voor ons betekent duurzame mobiliteit het verhogen van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, de nodige investeringen in de verhoging van de veiligheid voor de zwakke weggebruikers, de fietsers en de voetgangers.

Zo brachten wij al het gevaarlijk kruispunt aan de Veststraat, de oversteek aan de school van Rosselaar en ter hoogte van de Olmensebaan op de agenda van de gemeenteraad.

Verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd rond de schoolomgeving en de ontspanningsmogelijkheden zoals de oversteek aan de Bleukens.

 

Wij zijn voor een snelheidsbeperking op de doorgaanswegen en controle op de maximum toegestane snelheid.

Voor een landelijke gemeente willen wij, N-VA Balen-Olmen, de verbindingswegen maximaal benutten en de snelheid op de landelijke wegen beperken, de infrastructuur zo aanpassen dat de zwakke weggebruiker beter beschermd kan worden.

Nieuws over dit onderwerp

Varkensruggen langs de weg

  In Grees liggen sinds kort een aantal varkensruggen (betonnen verkeerselementen) op zeer korte afstand van de rijweg. Deze beperken de uitwijkmogelijkheden en kunnen een gevaar betekenen voor zwakke …

Verkeersonveiligheid scheps

Doordat de weg Scheps wordt gebruikt als sluipweg brengt dit nogal wat verkeershinder en vooral gevaarlijk rijgedrag en te hoge snelheid met zich mee. De gemeente stelde hier voor de zomer een …