Gemeentebelasting van Balen ligt ruim boven het Vlaamse gemiddelde!?

Op 27 september 2012

Met een gemeentelijke belastingsvoet van 8%, en met 1400 opcentiemen (berekend binnen de onroerende voorheffing) zitten we ruim boven het Vlaamse gemiddelde in andere gemeenten.

Daar staat tegenover dat de schuld van de gemeente Balen, die na een jarenlange geleidelijke daling, bijna verdubbeld is als je 2009 en 2010 vergelijkt. Deze hoge belastingen en grotere schuld hebben we te danken aan de huidige coalitie van CD&V en Spa!

Als we onze belastingen op termijn willen verminderen, moeten onze schuld en onze uitgaven naar beneden.

Tegelijkertijd moet er een realistisch meerjarenplan voor verantwoorde investeringen komen. Hiervoor moeten we de nodige keuzes durven maken wat er efficiënter en rationeler kan met focus op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Een logica die elke goede huis- vader en moeder wel bekend is!!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is