N-VA wil werk maken van rioleringen

Op 18 september 2012

Balen-Olmen is met zijn graad van aansluitbaarheid van slechts 50% één van de slechtste leerlingen in gans Vlaanderen op het vlak van rioleringen. Een gegeven dat niet nieuw is en waar in het verleden door de verschillende besturen te weinig aandacht aan is geschonken. Voor N-VA is dit thema dan ook één van zijn speerpunten naar volgende legislatuur toe.

 

Riolering verkocht maar geen nieuwe riolering gekregen

Begin deze legislatuur heeft de huidige meerderheid van cd&v en s.pa voor vele miljoenen de gemeentelijke riolering verkocht aan Hidrorio. Gezien het nijpende tekort aan riolering in Balen-Olmen vroeg Kris Vandyck, onafhankelijk raadslid en kandidaat N-VA op plaats nr 3, om deze inkomsten dan ook te vrijwaren voor het aanleggen van nieuwe rioleringen. De huidige meerderheid ging hier niet op in en stak de inkomsten uit de verkoop van de rioleringen in de algemene werkingskas en alzo werden deze inkomsten voor andere doeleinden opgesoupeerd. Een verloren kans zeggen wij als N-VA.

 

Geen bijkomende rioleringen wel de hoogste saneringsbijdrage

Spijtig om vast te stellen is bovendien dat door de verkoop van de gemeentelijke riolering aan Hidrorio alle niet-aansluitbare woningen wel de hoogst toelaatbare saneringsbijdrage dienen te betalen. Dit wil zeggen dat voor een gemiddeld gezin van 4 personen, en een jaarlijks gemiddeld waterverbruik van 45 liter per persoon, dit gezin jaarlijks bijna 300 Euro bijdrage dient te betalen aan Hidrorio voor de sanering van hun vuil water. Vuil water dat echter niet door Hidrorio wordt gezuiverd maar dat ter plaatse blijft op de eigendom van dit gezin. En dan te beseffen dat met de verkoop van de riolering aan Hidrorio nu 5 jaar geleden er tot op vandaag nog geen enkele bijkomende rioolbuis werd aangelegd op Balens grondgebied. Voor N-VA is het dan ook de hoogste tijd om hier verandering in te brengen!

 

N-VA Balen-Olmen gaat voluit voor persriolering

Traditionele riolering aanleggen kost geld, veel geld. Geld dat de gemeente niet heeft gezien niet enkel riolering dient aangelegd te worden maar ook de weg dient opgebroken en opnieuw aangelegd moet worden. Daarom wil N-VA Balen-Olmen de rioleringsgraad volgende legislatuur verhogen door te werken met persriolering. Dit type van riolering is nieuw en laat toe op relatief lage diepte, aan beide zijden, van de weg een rioleringsbuis te plaatsen voor afvalwater. Hierdoor dient de weg niet opgebroken te worden en wordt hierdoor heel wat geld bespaard. Belangrijk is eveneens dat tijdens de uitvoering van de werken de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Denk ook hier aan op 14 oktober wanneer jij als kiezer bepaalt wat er de volgende jaren met uw belastinggeld gebeurt!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is