Uitstel uitspraak milieuaanvraag varkenshouderij Balen bij bestendige deputatie

Op 18 mei 2011

Het dossier aangaande de aanvraag van de milieuvergunning Klasse 1 voor de geplande bouw varkenshouderij naast stilte- en natuurgebied aan het kanaal Berverlo op de grens van Balen/Leopoldsburg.

 

De goedkeuringsbeslissing is voor de tweede week op rij verdaagd. Bedenkingen werden geuit aangaande de inplanting van een industriële varkenshouderij in dit stilte- en natuurgebied en dit bracht een aantal andere gedeputeerden aan het twijfelen.

De bestendige deputatie vraagt een uitstel van 2 maanden voor verder onderzoek van het dossier. Het dossier krijgt nu de volle aandacht en zal verder worden onderzocht.

In deze periode is het nog mogelijk om bezwarende argumenten te verzamelen en te versturen naar Annelies Guldentops (N-VA). Mag ik eveneens aandringen aan de bewoners van Balen om de online petitie te ondertekenen op www.varkensstank.com

Argumenten naar natuurbehoud, behoud van stiltegebied en nieuwe richtlijnen MAP werden reeds door onze afdeling doorgestuurd naar Bart De Nijn (gedebuteerde N-VA). Eveneens bestaan er sporen naar belangenvermenging.

De bouwaanvraag werd goedgekeurd door de CD&V burgemeester Leysen ven CD&V schepen voor ruimtelijke ordening Borgmans eind 2010. Zolang de milieuvergunning niet wordt goedgekeurd op niveau van de deputatie wordt deze bouwvergunning geblokkeerd. Daarom hebben we er alle belang bij om vanuit de deputatie een negatieve beslissing tav. de milieuvergunning te verkrijgen.

Vanuit onze N-VA afdeling willen we vanuit een bekommernis naar natuur- en milieubehoud dit gegeven verder uitspitten en de bevriezing van het bouwdossier en de blokkering van de aanvraag van de milieuvergunning, op niveau van de bestendige deputatie, nastreven op basis van een degelijk onderbouwd dossier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is