Zwerfvuil samen aanpakken

Op 20 oktober 2014

Zwerfvuil samen aanpakken.

   Jammer genoeg blijft onze gemeente niet gespaard van zwerfvuil. Tijdens recente wandelingen en fietstochten, meldden verscheidene bestuursleden locaties waar er een structureel probleem bestaat rond zwerfvuil. Plastic tasjes met huisvuil, maar ook hele salons en afgedankte elektro worden in bermen, bossen en waterlopen gedumpt.

Willen we gaan voor een wereld waar ook onze kinderen en kleinkinderen niet versmachten in al het vuil dat we generatie na generatie in onze mooie natuur dumpen, dan is het nu tijd voor verandering.

Laten we ernaar streven om dit mooie dorp mooi te houden, ook voor de generaties die na ons komen.

Oproep:

Sluikstort gezien?

Briljant idee om zwerfvuil in de kiem te smoren?

Laat het ons weten!

N-VA Balen-Olmen wil met uw hulp het probleem van het zwerfvuil in kaart brengen voor onze gemeente. Stuur ons uw melding, verhaal, idee!

Vermeld steeds de locatie waar u een probleem met zwerfvuil heeft vastgesteld en indien mogelijk ook de datum waarop u die vaststelling deed .

Gemeenteraadslid Ludo Lenaerts zal uw meldingen verzamelen en analyseren. U kan hem rechtstreeks bereiken via zijn persoonlijke e-mailadres: ludo.lenaerts [at] n-va-balen.be ().

Op deze webstek vindt u ook de gegevens van onze andere mandatarissen en bestuursleden.

Uiteraard kan je ook online jou bevindingen doorgeven via de onderstaande link:


Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is