Schepencollege Gemeente Balen wil samenwerkingsovereenkomst met GEVA Keiheuvel vzw aanpassen zonder dat de Raad van Bestuur hierover kan debatteren.

Op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Toerisme

Schepencollege Gemeente Balen wil samenwerkingsovereenkomst met Geva Keiheuvel vzw aanpassen zonder dat de Raad van Bestuur hierover kan debatteren.

Geva Keiheuvel – de saga…

Bij het begin van deze legislatuur legde N-VA Balen klacht neer bij het Provinciebestuur over de toekenning van de mandaten in de Raad van Bestuur van Geva Keiheuvel vzw. Hierop paste de meerderheid de verdeling van de mandaten aan. Nog maar pas op de vingers getikt, wil nu het Schepencollege de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen de Geva en het Gemeentebestuur aanpassen, zonder dit in eerste instantie terug te koppelen naar de Raad van Bestuur.

Fundamentele fout in verslaggeving

De bewuste samenwerkingsovereenkomst werd een eerste maal voorgelegd tijdens de Raad van bestuur van begin september ll. Aangaande de inhoud van deze overeenkomst had Kris Vandyck namens de N-VA-fractie een aantal fundamentele opmerkingen en werd er afgesproken om deze terechte opmerkingen te verwerken in een aangepaste overeenkomst. Groot was dan ook zijn verbazing dat in het verslag van de vergadering van deze RvB van de dag nadien genoteerd stond dat de overeenkomst zou zijn goedgekeurd.

Aangepast verslag en goedkeuring overeenkomst met inachtname opmerkingen N-VA

Na bezwaar door onze vertegenwoordiger werd het verslag aangepast en werd er gemeld dat de samenwerkingsovereenkomst in aangepaste versie zou worden voorgelegd op de Raad van Bestuur van einde oktober. Dit gebeurde ook waarop deze aangepaste versie bij eenparigheid werd goedgekeurd zonder enige opmerking.

Schepencollege mengt zich in debat - Toch nog een aanpassing?

Op 16 november krijgt Kris Vandyck plots een mailbericht van de verantwoordelijke van vzw Keiheuvel. In dat bericht staat dat het SC in zitting van 4 november nog een wijziging wenst door te voeren aan de onderhandelde en goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst. Er wordt aan de verantwoordelijke gevraagd of deze aanpassing voor 20 november zijn goedkeuring kan wegdragen of er opmerkingen zijn.

Schepencollege overrulet 3 van haar Schepenen!

Vreemd, gezien er niet minder dan 3 Schepenen, waaronder de voorzitter van de RvB van vzw Keiheuvel, zetelen in deze RvB en zij tijdens de besprekingen van de samenwerkingsovereenkomst in de RVB stond geen enkele opmerking formuleerden.

Raad van Bestuur buitenspel, democratie op losse schroeven

Los van het feit of deze aanpassing terecht of onterecht is, vindt onze vertegenwoordiger het niet kunnen dat de RvB buitenspel gezet werd en niet in debat kon gaan over deze aanpassing in de overeenkomst. Er werd ook niet meer gevraagd of deze aanpassing de goedkeuring kon wegdragen van de meerderheid binnen de RvB.

N-VA genoopt om opnieuw bezwaar te formuleren

Kris Vandyck formuleerde bezwaar aangaande deze manier van werken en stelde terecht de vraag wat dan wel het nut nog was van een democratisch samengestelde Raad van Bestuur indien deze op eenvoudige wijze gedribbeld en buitenspel gezet wordt door het SC.

Gezien het ingediende bezwaar op deze werkwijze voelde het SC blijkbaar nattigheid want ondertussen zal de aanpassing, zoals dit in een democratie hoort te zijn, ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstkomende Raad van Bestuur.

Openbaarheid van bestuur moet worden bewaakt!

Gezien wij als N-VA-fractie openbaarheid van bestuur belangrijk vinden hebben wij een bijkomend punt toegevoegd aan de agenda van de Gemeenteraad van a.s. maandag alwaar wij deze werkwijze aan de kaak willen stellen.

 

Kris Vandyck

N-VA Balen-Olmen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is