Sociaal woonconvenant - verkaveling Reit/rozenstraat

Op 20 april 2022, over deze onderwerpen: Standpunten en vragen en opmerkingen over onze gemeente.

In het schepencollege van 20 februari 2021 geeft men aan een akkoord te willen afsluiten voor het bouwen van in totaal 69 sociale woonunits.

*Respectievelijk -11 in Hulsen -6 in de stationsstraat -52 in de Rozenstraat.

Echter zijn voor geen van deze 3 duidelijke of zelfs geen plannen ter beschikking.

-Voor Hulsen zijn er nog geen plannen terug te vinden.

-Voor de stationsstraat is er een schetsontwerp dat maar 5 woonunits aangeeft i.p.v. de nodige 6.

-Voor de Rozenstraat is er een schetsontwerp dat maar liefst 98 woonunits aangeeft i.p.v. de nodige 52.

Vooral voor de verkaveling Reit-Rozenstraat reizen er bij de omwonenden mensen van de Reit/Boogstraat/Rozenstraat heel wat vragen.

Het laatst beschikbare schetsontwerp (17 februari 2021) geeft 13 blokken aan, met in totaal 98 woonunits, waar 2 van deze blokken op achterliggende grond van enkele bewoners van de Boogstraat zou komen te staan. Bij navraag aan deze bewoners om die grond te verkopen vangt de gemeente bot. Hierna zijn er nog geen nieuwe en aangepaste schetsen ter beschikking.

 

Los van deze verkaveling, maar tegelijkertijd ook samenhangend, is de toekomstige bouw van het Lokaal Diensten Centrum met aangelegen parking naast ‘de schuur’ in de Rozenstraat.

Al deze bouwplannen en schetsen doen bij de buurtbewoners toch heel wat vragen reizen zoals daar zijn:

*Betreffende de verkaveling: -worden enkel de nodige 52 woonunits gezet? Of bouwen we er zoveel mogelijk om nog meer te voorzien in sociale huurmogelijkheden?

-Hoe gaan deze units eruit zien en hoe worden ze ingepland (hoog of laagbouw? Worden er groene delen ingepland? Of gaat het eruitzien zoals de kruisblokken in Olmen?

-Worden deze gezet en bezet naar de recente noden van de sociale huurders

 

*Betreffende het grote geheel (verkaveling + LDC):

-Hoe gaat de verkeerssituatie eruitzien, aangezien dit nu al een 'sluipweg' is, en er in de nieuwe situatie nog heel wat bijkomend verkeer zal zijn?

-Wat met het de hemelwaterafvoer en zijn samenhangende wateroverlast die er nu al vaak is bij hevige regenbuien. Aangezien er weer wat gebouwen bijkomen.

 

Onze fractie steunt het convenant, maar we willen ook de vragen van de betrokken en bezorgde buurtbewoners zeker niet onbeantwoord laten. Uiteindelijk hebben ze ook wel recht om te weten hoe hun buurt er zal uitzien in de toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is