Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 maart 2022, over deze onderwerpen: Vragen gemeenteraad en werking gemeente

Raadslid Kelly Van Baelen stelt de vraag: We stellen vast dat het in onze gemeente erg lastig is om aan pasfoto's te geraken. De enige fotograaf die dit aanbiedt in Balen (FotoAtelier Positiv in de Molenstraat) is wegens gezondheidsredenen nog heel beperkt open. Volgens de openingsuren op de website …

Op 24 maart 2022, over deze onderwerpen: Vragen gemeenteraad en werking gemeente

Raadslid Tom Vranckx stelt de vraag: Aan het sportcomplex de Bleukens is er een gevarieerd aanbod aan sportmogelijkheden voor kinderen en volwassenen. Ook is er een drukbezochte cafetaria met een mooi ingericht terras. Wat er echter in de buurt van dit terras ontbreekt is een speeltoestel …

Op 24 maart 2022, over deze onderwerpen: Vragen gemeenteraad en werking gemeente

Fractievoorzitter Geert Mangelschots stelt de vraag: Op dit moment maken we de grootste humanitaire crisis mee na de 2de wereldoorlog. We kunnen hiervan niet wegkijken. Miljoenen oorlogsvluchtelingen komen onze richting uit. Ook in Balen zullen er ongetwijfeld vele Oekraïners toekomen. We zijn ervan …

Op 24 maart 2022, over deze onderwerpen: Vragen gemeenteraad en werking gemeente

Fractievoorzitter Geert Mangelschots stelt de vraag: In de notulen van het schepencollege lazen we: Beschrijving aanleiding en context verdere besprekingen rond mogelijke horecavoorzieningen tijdens Balen Jaarmarkt 2022. Besluit Artikel 1 Het college is voorstander van een spreiding van …

Afgelopen gemeenteraad vroeg raadslid Tom Vranckx in naam van onze fractie de stand van zaken van de ratten bestrijding in Balen-Olmen. Waar in onze gemeente zit de grootste overlast, hoe pakt men dit aan, wat zijn de resultaten? Speciale aandacht ging uit naar het nieuwe vangsysteem Smartrap …

Op de gemeenteraad van maandag 24 januari legde het gemeentebestuur van Balen de goedkeuring van het “Woonomgevingsplan Olmen “ voor. Een visie hoe men wonen en groen hand in hand wil zien in Olmen en op termijn met uitbreiding in de gehele gemeente. Minder bebouwing en meer ruimte voor groen. Want …